PODMÍNKY AUKCE HOLUBŮ - holubáři.cz

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

 • 1. Provozovatelem aukce je TALENT QUATRO z.s. Uničovská 16, 785 01 Šternberk.
 • 2. Provozovatel aukce je pouze zprostředkovatelem nákupu a prodeje a nenese tedy žádnou odpovědnost za neuskutečnění obchodu, za správnost zde uváděných údajů a ostatních informací.
 • 3. Provozovatel aukce je, po uhrazení správního poplatku, povinen zajistit zájemci požadovaný počet míst v aukci.
 • 4. Nabízet holuby v aukci může každý registrovaný účastník aukčního systému.
 • 5. Každá aukce může být aktivní maximálně 15 dnů.
 • 6. V jeden den mohou končit maximálně 3 aukce, ale celkový počet nabízených holubů v těchto aukcích nesmí být vyšší než 90.
 • 7. O termínu spuštění a ukončení aukce rozhoduje správce aukčního systému po dohodě s prodávajícím a s ohledem na technologickou kapacitu aukčního portálu.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍCH:

 • 1. Prodávat holuby v aukci může pouze registrovaný chovatel, který uhradí správní poplatek za vytvoření aukce. Při registraci je prodávající povinen uvést správné a pravdivé informace o svém jménu, adrese, telefonním čísle a emailové adrese.
 • 2. Zájemce o aukci zašle správci aukčního systému žádost o zřízení aukce, kde uvede počet holubů, které chce nabídnout a přibližný termín zahájení a ukončení aukce.
 • 3. Správce systému zašle prodávajícímu co nejrychleji údaje nutné k uhrazení poplatku a zřídí mu požadovaný rámec aukce.
 • 4. Do založeného rámce si prodávající sám vkládá informace o holubech, fota, rodokmeny a současně stanoví vyvolávací ceny. Prodávající je zde povinen uvádět pravdivé informace jak o sobě, tak i o nabízených holubech.
 • 5. Po uhrazení správního poplatku a kompletizaci aukce bude prodávajícímu aukce aktivována.
 • 6. Po ukončení aukce je prodávající povinen do 5 dnů kontaktovat chovatele s nejvyšší nabídkou a dohodnout si podrobnosti předání. Chovatelé, kteří podali nejvyšší nabídku, obdrží od prodávajícího výpis s průběhem celé aukce konkrétního holuba.
 • 7. Prodávající nesmí v průběhu aktivní aukce a ani po jejím ukončení zasahovat do vyvolávací ceny, měnit nabízené holuby za jiné a přihazovat na své holuby. Výjimku tvoří pouze těžké zranění či úhyn nabízeného holuba. Tuto skutečnost je povinen prodávající neprodleně oznámit správci aukčního systému.
 • 8. Při zjištění porušení bodů č.4 a č.7, bude prodávajícímu okamžitě odebrána registrace a probíhající aukce bude předčasně ukončena bez nároku na vrácení správního poplatku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍCH:

 • 1. Kupovat holuby na aukci TALENT QUATRO z.s. může pouze registrovaný uživatel. Při registraci je kupující povinen uvést správné a pravdivé informace a to zejména o svém jménu, adrese, telefonním čísle a emailové adrese.
 • 2. Přihození na holuba je v této aukci bráno jako závazná cenová nabídka na koupi.
 • 3. V případě chybného přihození je kupující povinen neprodleně, nejpozději však do 1 hodiny od příhozu, informovat správce aukčního systému. Ten chybný příhoz vymaže.
 • 4. Po ukončení aukce je kupující s nejvyšší nabídkou povinen akceptovat podmínky předání holubů, které jsou uvedené prodávajícím v dané aukci a holuba si za vydraženou sumu převzít.
 • 5. Po ukončení aukce má kupující právo od koupě odstoupit pouze v níže uvedených případech:
  • Nabízený holub je ve špatném zdravotním stavu.
  • Prodávající nekontaktoval kupujícího ve lhůtě 5ti dnů od ukončení aukce.
  • Prodávajícím nejsou dodrženy uvedené podmínky o předání vydražených holubů.
 • 6. V případě bezdůvodného odstoupení od koupě nebo zadáním nepravdivých či chybných informací při registraci, které později znemožní spojení mezi prodávajícím a kupujícím, bude kupujícímu zrušena registrace bez možnosti jakékoliv další registrace.

Schváleno výborem Talent Quatro z.s. dne 1.10. 2017