Jak prodávat?

1. Registrace

Každý chovatel, který má zájem prodávat holuby prostřednictvím této aukce, musí být u nás registrovaný. Přesný návod jak se zaregistrovat naleznete v oddíle „Jak kupovat.“

2. Vytvoření aukce

Zaregistrovaný chovatel se zájmem o prodej holubů v aukci kontaktuje našeho správce aukčního systému. Ten mu zřídí požadovanou aukci. Aukce bude aktivována až po zaplacení správního poplatku na účet Talent Quatro z.s.. Poplatek za jednoho vloženého holuba činí pouhých 50,- Kč. Částka za vydraženého holuba v plné výši tak náleží pouze prodávajícímu.

3. Vkládání a editace dražených holubů

Chovatel-prodávající může výjimečně požádat o vložení holubů do aukce přímo správce aukčního systému, nebo si je může vkládat a následně editovat sám. Po přihlášení do aukčního systému se objeví menu „Prodávající“, ve kterém jsou nabídky „Editace holubů“ a „Editace textů.“

4. Přehled o dražených holubech

Prodávající má možnost sledovat aktuální stav nabídek v menu „Prodávající“ - „Aktuální stav nabídek“ a „Přehledy.“

5. Ukončení aukce a předání holubů novým majitelům

Předání holubů novým majitelům, stejně jako zaplacení konečných částek je pouze v režii prodávající-kupující. Prodávající chovatel je povinen kontaktovat chovatele s nejvyšší nabídkou a dohodnout si podrobnosti předání. Chovatelé, kteří podali nejvyšší nabídku, obdrží výpis s průběhem celé aukce konkrétního holuba.

Prodávající nesmí přihazovat na své holuby !!! Pokud takovou skutečnost zjistíme, bude aukce okamžitě ukončena a prodávající bude z aukce vyřazen bez možnosti vrácení správního poplatku.